Sopimusehdot

Yleistä

 Asiakas takaa, että kaikki tarjottu teksti, kuvat tai muut kuvateokset ovat joko asiakkaan omistuksessa tai luvallisesti käytössä. Kun toimitat meille asiakkaana tekstiä, kuvia tai muuta taidetta, suostut suojelemaan meitä kolmansien osapuolten väitteiltä, ​​jotka koskevat heidän immateriaalioikeuksiaan. Me takaamme, että kaikki teille toimittamamme elementit ovat joko meidän omistuksessamme, tai olemme saaneet luvan toimittaa ne sinulle. Kun toimitamme sinulle tekstiä, kuvia tai muuta taidetta, suostumme suojelemaan sinua kolmansien osapuolten väitteiltä, ​​jotka koskevat heidän immateriaalioikeuksiaan. Edellyttäen, että olet maksanut työstä ja että tätä sopimusta ei ole irtisanottu, siirrämme sinulle kaikki immateriaalioikeudet seuraavasti: Koskien verkkosivustoa, jonka suunnittelemme sinulle, sekä visuaalisia elementtejä, jotka me siihen luomme. Sinä omistat kaikki antamiesi tekstien, kuvien, sivustomääritysten ja tietojen immateriaalioikeudet, ellei joku muu omista niitä. Meillä on immateriaalioikeudet sisältöön, kuviin, kuvateoksiin sekä lähdekoodien muokkauksiin, jotka olemme kehittäneet ennen tätä hanketta tai jotka on kehitetty erillään tästä hankkeesta ja joista emme ole maksaneet sinulle. Me omistamme näiden elementtien ainutlaatuisen yhdistelmän, joka muodostaa täydellisen suunnittelun, ja lisenssoimme sen käytön sinulle yksinomaan ja pysyvästi vain tilattuun projektiin, ellei toisin sovita.

Olemme ylpeitä tuotoksistamme ja siitä syystä pidätämme oikeuden esitellä projektin verkkosivuillamme sekä mahdollisesti muissa julkaisuissa, kuten mainoksissa tai vastaavissa medioissa. Projekteja ovat mm. logot, verkkosivut sekä muut myymämme tuotteet ja palvelut. 

 Sopimuksen osapuolet sitoutuvat sopimussuhteen kestäessä ja kolme vuotta sen päättymisen jälkeen pitämään salassa sopimussuhteen aikana ja sen päättymisen jälkeen kaikki vastakkaisen osapuolen ja sen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden luovuttamat tai muuten tietoon tulleet kyseistä osapuoltakoskevat yrityssalaisuuksiksi tai muuten luottamuksellisiksi katsottavat tiedot, kuten tiedot sopimuksista, teknisestä kehitystyöstä, hinnoista, tuotteista, salasanoista, strategiasta ja organisaatiosta. Tietoja näin haltuunsa saanut osapuoli sitoutuu olemaan käyttämättä mainittuja tietoja omaksi tai kolmannen hyväksi, pois lukien käyttö tilatun projektin tarkoitukseen tai muutoin erikseen sovitulla tavalla.

Verkkosivut

Maksu muodostuu asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja vaatimuksien pohjalta yksilöllisesti. Kartoituksessa käytetään välineenä mm. lafu.fi sivustolla olevaa Kotisivulaskuria. Lopullinen hinta sovitaan aina erikseen asiakkaan kanssa, kun verkkosivujen muokkaaminen tai uusien luominen, toimeksiannon sisältö ja laajuus on selvillä. Valmispakettien sisältö erikseen listattu tuotetiedoissa.

Maksu suoritetaan joko kerralla etukäteen tai kolmessa yhtäsuuressa erässä, joista ensimmäinen ennen projektin aloittamista ja kaksi muuta tämän jälkeen.

Mahdollisista lisätoiveista ja muutoksista pidätämme oikeuden veloittaa lisähintaa.

Toteutusaikataulu sovittavissa asiakkaan kanssa. Mahdolliset viivästykset asiakkaan puolelta (tarpeellisten materiaalien toimitus ajallaan)  huomioidaan aikataulumuutoksissa. Keskimääräinen toimitusaika on n. yksi (1) kuukausi ensimmäisen maksuerän suorituksesta alkaen. Jokainen verkkosivusto kuitenkin vaati eri ajan kokonaisuudesta riippuen.

Mikäli tuotamme asiakkaalle sisältöä (video, teksti, kuvitus) sovelletaan niihin immateriaalioikeusehtoja. Pääsääntöisesti kaikki tekstimuotoinen sisältö on asiakkaan uudelleenmuokattavissa sekä -käytettävissä ellei toisin sovita. 

 Asiakkaan on mahdollista purkaa toimeksianto, mikäli katsoo niin sopivaksi missä vaiheessa projektia tahansa, jolloin korvausvelvollisuus on jo tehdystä työstä. Mikäli kyseessä uusi sivusto, joka luotu ylläpitoomme ja siirretään irtisanottaessa asiakkaan toimesta toiselle ylläpitäjälle, pidätämme oikeuden laskuttaa täyden hinnan ylläpidosta siirtohetkeen asti. 

Logo

Maksu muodostuu asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja vaatimuksien pohjalta yksilöllisesti. Lopullinen hinta sovitaan aina erikseen asiakkaan kanssa, kun logon muokkaaminen tai uuden luominen, toimeksiannon sisältö ja laajuus on selvillä. Valmispakettien sisältö erikseen listattu tuotetiedoissa ja hinta sen mukaan määritelty.

Maksu suoritetaan joko kerralla etukäteen tai kahdessa yhtäsuuressa erässä, joista ensimmäinen maksettava ennen projetkin aloitusta.

Mahdollisista lisätoiveista ja muutoksista pidätämme oikeuden veloittaa lisähintaa.

Toteutusaikataulu sovittavissa asiakkaan kanssa. Mahdolliset viivästykset asiakkaan puolelta (tarpeellisten materiaalien toimitus ajallaan)  huomioidaan aikataulumuutoksissa. Keskimääräinen toimitusaika on n.1-2 kuukautta ensimmäisen maksuerän suorituksesta alkaen. Jokainen logo kuitenkin vaati eri ajan kokonaisuudesta riippuen.

 Asiakkaan on mahdollista purkaa toimeksianto, mikäli katsoo niin sopivaksi missä vaiheessa projektia tahansa, jolloin korvausvelvollisuus on jo tehdystä työstä.  Mikäli toimeksianto on jo saatettu loppuun emmekä yrityksestä huolimatta pääse asiakkaan haluamaan tai häntä/heitä miellyttävään lopputulokseen laskutamme 80% alkuperäisen sovitun hinnan määrästä.

Emme luovuta keskeneräistä tai hyväksymätöntä lopputulosta logomateriaalia asiakkaalle.